Archiv článků

Postup likvidace

17.06.2013 15:38
Postup ekologické likvidace vozu: Ekologická likvidace vozidel je technologický a administrativní proces vyřazování vozidel z provozu a evidence. Legislativa velmi hojně užívá termín "vozidlo s ukončenou životností". Každý, kdo se zbavuje svého vozidla, je povinnen autovrak předat pouze...
Celý článek

Právní rámec ekologické likvidace vozidel

11.06.2013 20:09
Budoucí legislativa vychází z požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES, která byla implementována do české legislativy zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.Tyto dva dokumenty jsou základními a stěžejními dokumenty ekologické likvidace vozidel. Ve zmíněné směrnici Evropské...
Celý článek

Koncepty ekologické likvidace vozidel

11.06.2013 20:03
Počátkem roku 2015 budou všechny autovrakoviště povinny plnit daný procentuální stupeň zpracování autovraků. Stupněm zpracování bude splnění požadavků plynoucích ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES, která ukládá minimální přípustnou míru recyklace autovraků na 95 % jeho hmotnosti....
Celý článek

Napište nám!

11.06.2013 08:19
Byli jste u nás spokojeni? Chcete se s námi podělit o své zkušenosti? Chcete získat více informací? Neváhejte a napište nám. Vaše názory jsou cennými podněty k neustálému zlepšování našich služeb. Navíc jakákoliv pochvala od spokojeného zákazníka je tou nejlepší odměnou naší práce.
Celý článek
Záznamy: 1 - 4 ze 4