Eko daň – Ekologická daň při registraci vozidla

Dne 1. 1. 2009 vstoupila v platnost novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, která ukládá povinnost platit ekologickou daň při první registraci čtyřkolového motorového vozidla do 3,5t (kategorie M1 a N1). Daň se hradí jak při registraci vozidla dovezeného ze zahraničí, tak i při změně vlastníka v rámci ČR (tzv. první přeregistraci). Vždy je uvalena pouze jednou, při dalších změnách majitele se již nehradí.

Na která vozidla se daň nevztahuje?

Tato daň se nevztahuje na motocykly, vozidla nad 3,5t a oficiální veterány.

Na koho se daň nevztahuje?

Od poplatku jsou osvobozeni žadatelé těžce tělesně postižení, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP-P, dále žadatelé, u nichž k přeregistraci dochází v důsledku nabytí a vypořádání dědictví nebo v důsledku zániku společného jmění manželů.

Jaká je výše poplatku?

Poplatek je stanoven podle plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech v souladu s právními předpisy Evropských společenství ve výši:

a) 3 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 2,

b) 5 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 1,

c) 10 000 Kč v případě nesplnění mezních hodnot emisí podle písmene a) nebo b).

Poplatek se neplatí u vozidel, která splňují minimálně mezní hodnoty emisí EURO 3, a dále v případě historických vozidel podle jiného právního předpisu a vozidel zapsaných v registru silničních vozidel, pro která je vydán platný doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost podle jiného právního předpisu.

Kde a kdy se eko daň hradí?

Poplatek platí žadatel o registraci použitého vozidla kategorie M1 a N1 do registru silničních motorových vozidel na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Obecní úřad obce s rozšířenou působností provádějící registraci vystaví po zaplacení žadateli doklad osvědčující, že poplatek byl zaplacen. Na dokladu musí být uvedeno identifikační číslo vozidla (VIN) nebo číslo karosérie, případně podvozku.

Eko daň – kódy emisních limitů EURO

Eko daň - kódy emisních limitů EURO

 

Kde najít emisní limit?

Eko daň po roce 2018

V roce 2015 Vláda schválila věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností, který předložila ministerstva životního prostředí a průmyslu. Od 1. ledna 2018 tak i ti, kteří na sebe budou registrovat vůz s emisní třídou Euro 3, zaplatí ekologickou daň 3000 korun. Horší emisní třídy podraží, za Euro 2 se bude platit místo třech tisíc hned 5000 korun, daň 10 000 korun se nyní bude platit i za Euro 1 nebo za vůz bez emisní třídy.