Postup likvidace

17.06.2013 15:38

Postup ekologické likvidace vozu:

Ekologická likvidace vozidel je technologický a administrativní proces vyřazování vozidel z provozu a evidence. Legislativa velmi hojně užívá termín "vozidlo s ukončenou životností". Každý, kdo se zbavuje svého vozidla, je povinnen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.

Jak probíhá ekologická likvidace vozidel:

 1. Kontaktujete nás na telefonních číslech +420 380426420 nebo +420 606272373 a domluvíte si termín, kdy k vám můžeme přijet a odvézt vozidlo určené k ekologické likvidaci.
 2. Přijedeme k vám a odtáhneme vaše vozidlo do našich prostor, kde ekologická likvidace proběhne.
 3. Zdarma vystavíme protokol o ekologické likvidaci vozidel.
 4. Odhlášení vozidla z evidence vozidel na příslušné úřadě.
 5. Zrušení pojistné smlouvy u příslušné pojišťovny. 

Celý proces probíhá rychle a snadno. Vozidlo je možné zlikvidovat ještě v den zavolání.

Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu autovraků při přejímce autovraku postupuje v souladu s provozním řádem tohoto zařízení a dále:

 • Zkontroluje, zda autovrak neobsahuje další odpady, které nejsou součástí vozidla
 • Předá předávající osobě písemné potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků.

 

Potřebné doklady:

Aby mohla proběhnout ekologická likvidace vašeho vozidla hladce bez zbytečných zdržení, je potřeba mít připraveny potřebné doklady.

K samotné ekologické likvidaci jsou potřeba následující doklady:

 1. občanský průkaz, resp. v případě, že je vlastníkem vozidla firma, pak je nutné doložit živnostenský list nebo jiné oprávnění k podnikání,
 2. velký technický průkaz,
 3. osvědčení o technickém průkazu (tzv. malý technický průkaz).

Další doklady:

 1. plná moc – pouze v případě, že ekologickou likvidaci vozidla vyřizuje jiná osoba než je uvedená v TP (nemusí být notářsky ověřená), plná moc je ke stažení zde.

K vyřazení vozidla z evidence vozidel (na odboru dopravy) je navíc potřeba:

 1. likvidační protokol – protokol, který získáte na základě ekologické likvidace vašeho vozidla přímo od nás.
 2. 2 x registrační značka (SPZ), v případě ztráty je nutné čestné prohlášení o ztrátě.
 3. vyplněnou žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel (k dostání na úřadě). 
 4. plná moc v případě, že nejste majitelem vozidla (nemusí být notářsky ověřená), plná moc je ke stažení zde.

Kompletnost vozidla

Smyslem pojmu kompletní vozidlo je odevzdání všech NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ k náležitému zpracování. Ekologická likvidace autovraků se týká jak ostatních odpadů, tak zejména nebezpečných odpadů. Nutnost odevzdání kompletního autovraku pomáhá k efektivnímu stahování nebezpečných odpadů (oleje, olejové díly, akumulátory, atd.) z životního prostředí.

Za kompletní vozidlo považujeme takové, které je úplné bez jakýchkoliv chybějících částí nebo takové, kterému chybí:

 • části karoserie (dveře, kapota, blatníky, nárazníky, atd.)
 • pneumatiky včetně ráfků
 • interiér a jeho části
 • sedadla

Nekompletním vozidlem předaným k ekologické likvidaci se rozumí vozidlo, u kterého chybí jedna nebo více následujících součástí:

 • motor a jeho součásti
 • převodovka a její součásti
 • náprava nebo nápravy a její součásti
 • dodání pouze skeletu karoserie