S ODHLÁŠENÍM na úřadě

ODHLÁŠENÍ – ZDARMA

Postup ekologické likvidace vozidla s odhlášením na úřadě (odboru dopravy)

Souhrn:
 • Rozhodnete-li se nechat zlikvidovat Vaše vozidlo, stačí zavolat na tel. číslo +420 606 272 373 nebo vyplnit formulář pro likvidaci vozidla a my zavoláme Vám
 • Pokud se domluvíme, budeme potřebovat vybrané údaje o vozidle(typ vozidla, registrační značka, hmotnosti a podobně). Tyto informace si předáme telefonicky a nebo je možné zaslat sken/fotografii technického průkazu na náš mail: likvidacevozidla@gmail.com
 • Domluvíme si termín pro odtah Vašeho vozidla, který Vám bude nejvíce vyhovovat.
 • Pro odhlášení vozidla na úřadě budeme potřebovat:
  • Podepsat plnou moc (úřední ověření není potřeba) pro odhlášení vozidla na úřadě (tuto bude mít připravenou náš pracovník, podepíše se při převzetí vozidla)
  • Technický průkaz od likvidovaného vozidla (pro vyřazení vozidla z evidence vozidel)
 • Při předání vozidla obdržíte:
  • Protokol o ekologické likvidaci vozidla (vzor zde)
  • Potvrzení o převzetí technického průkazu naší firmou. 
 • Vaše vozidlo si odvezeme k ekologické likvidaci do naší provozovny.
 • Zhruba do dvou až tří pracovních dnů bude vaše vozidlo vyřazeno z evidence vozidel.
 • Zhruba do deseti dnů obdržíte technický průkaz zpět doporučeným psaním (to už ale bude nedůležitý dokument, poněvadž vyřazení je hlavně v centrálním registru vozidel)
 • Nakonec nesmíte zapomenout na zrušení Vašeho povinného ručení zlikvidovaného vozidla (obvykle stačí telefonicky s pojišťovnou)

Další informace

Ekologická likvidace vozidel je technologický a administrativní proces vyřazování vozidel z provozu a evidence. Legislativa velmi hojně užívá termín „vozidlo s ukončenou životností“. Každý, kdo se zbavuje svého vozidla, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.

Zavolejte nám nebo vyplňte formulář a my zavoláme Vám! 

Kontaktovat nás kvůli likvidaci Vašeho vozu můžete 2 způsoby: 1) zavolat na tel. čísla +420 212 243 882 nebo +420 606 272 373.

Domluvme si termín odtahu a způsob odhlášení

Domluvme si termín, který Vám bude nejvíce vyhovovat pro odtah Vašeho vozidla k ekologické likvidaci. Prostřednictvím telefonního hovoru se domluvíme na několika základních bodech:

· datum a čas – neboli kdy pro vozidlo přijet

· místo odtahu vozidla – neboli kde vůz fakticky stojí, zda je pojízdný či nikoli, tzn. zda brát obyčejný nakladač či auto s rukou…

· zvažte, jestli nechcete také službu odhlášení vozidla z evidence vozidel, tato služba je zdarma

Sdělme si některé důležité informace o vozidle

Na technickém průkazu vozidla (velký techničák) jsou údaje, které je potřeba vypsat do Protokolu o likvidaci vozidla (vzor zde) – např. číslo technického průkazu, číslo VIN karosérie, typ vozidla a jeho hmotnost, registrační značky, atd. Bez těchto informací nelze Protokol vystavit. Zároveň se tyto údaje zasílají na server Ministerstva životního prostředí prostřednictvím programu MAISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství). Je několik možností, jak nám údaje z „techničáku“ sdělit:

· oscannovat a poslat na email auta.bechyne@seznam.cz

· nadiktovat údaje po telefonu

Jakmile máme veškeré informace, bez odkladu a bezplatně vystavíme Protokol o převzetí autovraku.

Přijedeme a odtáhneme Vaše staré vozidlo k ekologické likvidaci

V domluvený termín přijedeme na domluvené místo. Vy nám předáte klíče od vozu, půjčíte technický průkaz a podepíšete nám plnou moc k vyřazení vozidla z evidence vozidel. My vám předáme potvrzení o převzetí Vašeho technického průkazu. Sami si pak vůz naložímě a odvezeme ho do naší provozovny, abychom ho co nejdříve mohli ekologicky zlikvidovat. Při převzetí autovraku vám také předáme Protokol o ekologické likvidaci vozidla.

Vaše vozidlo odhlásíme z registru vozidel

S Protokolem, registračními značkami a plnou mocí můžeme vaše vozidlo vyřadit z evidence a nechat si do technického průkazu od tamního úředníka zapsat, že vozidlo bylo vyřazeno z evidence (bez Protokolu registračních značek a plné moci by to na úřadě neudělali).

Zrušte svou pojistnou smlouvu o povinném ručení u příslušné pojišťovny

Do deseti pracovních dnů od převzetí vozidla Vám zašleme zpět technický průkaz. To už ale bude vaše vozidlo vyřazeno z evidence. Zrušit svou smlouvu o povinném ručení na dané zlikvidované vozidlo můžete již ve chvíli, kdy Vám předáme Protokol o likvidaci, resp. k datu likvidace (tzn. k datu, který je uveden na Protokolu). Pozor na tento bod, jelikož se na něj často zapomíná. Pokud kontaktujete svou pojišťovnu, jistě Vám ráda pomůže obstarat veškeré podklady a vyplnit formuláře ke zrušení smlouvy.