Dotazy

Nejčastější dotazy o ekologické likvidaci

Co je Protokol o ekologické likvidaci?

Protokol o likvidaci je dokument, který obsahuje informace o ekologickém zlikvidování vozidla. Je to nejdůležitější dokument pro vlastníka vozidla a nezbytná podmínka pro odhlášení auta z evidence vozidel. Vlastník vozidla by si měl proto tento dokument vždy vyžádat oproti odevzdání auta. Pravý Protokol o ekologické likvidaci může vydat pouze certifikovaná společnost a každý z protokolů je označen unikátním elektronicky vygenerovaným číslem (pravost protokolu je ověřována v momentě odhlašování na dopravním inspektorátu).

Musím nechat své vozidlo ekologicky zlikvidovat. Není ještě i jiná možnost, třeba auto ekologicky zlikvidovat sám?

Není. Podle platné legislativy je jediná cesta, jak vozidlo (autovrak) legálně odhlásit z registru vozidel, ekologická likvidace. Tu může provádět pouze akreditovaný subjekt s patřičným povolením, který o likvidaci vydá protokol. Nelze tedy, aby ekologickou likvidaci prováděli vlastníci vozidel sami.

Musím být přítomen u odtahu vozidla?

Jsou zde 2 možnosti, jak vozidlo předat k ekologické likvidaci. Můžete své vozidlo dopravit na naše sběrná místa svými vlastními prostředky nebo auto nechat převzít naším vlastním odtahovým vozem z Vámi zvoleného místa. Forma odtahu vozidla závisí na domluvě.

Mohu předat vozidlo k ekologické likvidaci včetně provozních náplní nebo jej musím před odtahem Vašimi zaměstnanci nějak „připravit“?

Ano. Vozidlo může obsahovat veškeré provozní náplně (palivo, brzdovou kapalinu, oleje, nemrznoucí kapaliny, včetně autobaterie). Dokonce, pokud se jedná o nebezpečné odpady, pak je autovrak musí obsahovat, pro splnění kriteria kompletnosti.

Ne. Své vozidlo před odtahem nemusíte nijak připravovat, pouze si z něj vyndejte své osobní věci.

Musím být přítomen u ekologické likvidace mého vozidla?

U procesu samotné likvidace přítomni být nemusíte. Stačí pouze potvrdit souhlas k úkonu likvidace s plnou mocí. Vždy záleží na vzájemné domluvě, nicméně předání dokumentace od vozidla a klíčů musí proběhnout.

Co mám dělat v případě, že jsem ztratil potřebné dokumenty od automobilu nebo registrační značku automobilu (SPZ)?

V případě, že jste ztratili technický průkaz od vozidla, je potřeba nechat si vystavit jeho duplikát na příslušném úřadě. V případě, že jste ztratil registrační značky vozidla (SZP), je třeba to nahlásit při odhlašování vozidla na úřadě, ale není nutné to nahlašovat před faktickou likvidací.

Mohu zařizovat ekologickou likvidaci v zastoupení jiné osoby?

Ano. Je to naprosto běžné a často využívané. Jediné, co je třeba, je opatřit si plnou moc s podpisem vlastníka, přičemž tento podpis nemusí být úředně ověřený a kopii dokladu totožnosti zastupující osoby. V případě, že by se jednalo o zastupování z důvodu úmrtí majitele vozidla, je nutné předložit dokumenty, které Vás opravňují k nakládání této pozůstalosti.

Jaké typy vozidel jste schopni ekologicky zlikvidovat? Je možné ekologicky zlikvidovat i vozidlo s instalovaným pohonem na LPG?

Vozidla, které přebíráme k likvidaci, jsou především vozidla osobní a dodávky. Pokud byste chtěl nechat ekologicky zlikvidovat vozidlo na LPG pohon, není to žádný problém a proces předání a likvidace pro Vás probíhá stejným způsobem, jako by se jednalo o automobil na standardní pohonné hmoty. Rozdíl je pouze pro naše zaměstnance, kteří před fyzickou likvidací vozidla provedou odbornou demontáž tlakových nádob. Přičemž tato služba není nijak zpoplatněna.

Předal jsem vozidlo k ekologické likvidaci, ale potřeboval bych si z něj odmontovat nějaké náhradní díly, je to možné?

Celá věc závisí na domluvě. Pokud předáte vůz k ekologické likvidaci například s tím, že chcete pneumatiky, musíte se předem domluvit se zpracovatelem. Na pozdější požadavky nebude brán zřetel. Jakmile byl jednou vůz předán k likvidaci, jsou na vozidle neprodleně zahájeny úkony, které vedou k jeho rozebrání a zlikvidování. V případě, že máte ve vozidle osobní věci, které si z auta chcete vzít, proveďte to před předáním vozidla našim zaměstnancům.

Jak hodně kompletní musí být vrak, aby byla likvidace bez poplatku?

Zní to paradoxně, ale úplností se míní obsah všech dílů, které jsou nebezpečným odpadem, jsou znečištěny nebezpečným odpadem, nebo jsou ostatním odpadem se zvláštními požadavky na manipulaci. Jde zejména o olejové náplně, brzdovou kapalinu a další náplně. Poté samozřejmě všechny části, které jsou znečištěny těmito náplněmi, například motor, převodovka, rozvodovky, poloosy, brzdový systém, katalyzátor atd… Chybějící interiér, rádio, sklo, či plechový díl není pro splnění kompletnosti problém.

Smyslem kompletnosti autovraku je stahování nebezpečných odpadů z životního prostředí.