BEZ ODHLÁŠENÍ

Ekologická likvidace vozidel je technologický a administrativní proces vyřazování vozidel z provozu a evidence. Legislativa velmi hojně užívá termín „vozidlo s ukončenou životností“. Každý, kdo se zbavuje svého vozidla, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.

Zavolejte nám nebo vyplňte formulář a my zavoláme Vám! 

Kontaktovat nás kvůli likvidaci Vašeho vozu můžete 2 způsoby: 1) zavolat na tel. čísla +420 380 426 420 nebo +420 606 272 373 .

Domluvme si termín odtahu

Domluvme si termín, který Vám bude nejvíce vyhovovat pro odtah Vašeho vozidla k ekologické likvidaci. Prostřednictvím telefonního hovoru se domluvíme na několika základních bodech:

· datum a čas – neboli kdy pro vozidlo přijet

· místo odtahu vozidla – neboli kde vůz fakticky stojí, zda je pojízdný či nikoli, tzn. zda brát obyčejný nakladač či auto s rukou…

Sdělme si některé důležité informace o vozidle

Na technickém průkazu vozidla (velký techničák) jsou údaje, které je potřeba vypsat do Protokolu o likvidaci vozidla (vzor zde) – např. číslo technického průkazu, číslo VIN karosérie, typ vozidla a jeho hmotnost, registrační značky, atd. Bez těchto informací nelze Protokol vystavit. Zároveň se tyto údaje zasílají na server Ministerstva životního prostředí prostřednictvím programu MAISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství). Je několik možností, jak nám údaje z „techničáku“ sdělit:

· oscannovat a poslat na email auta.bechyne@seznam.cz

· nadiktovat údaje po telefonu

· buď předat řidiči odtahového vozidla techničák okopírovaný, nebo půjčit originál (který se standardně zasílá zpět spolu s Protokolem)

Jakmile máme veškeré informace, bez odkladu a bezplatně vystavíme Protokol o převzetí autovraku.

Přijedeme a odtáhneme Vaše staré vozidlo k ekologické likvidaci

V domluvený termín přijedeme na domluvené místo. Vy nám předáte klíče od vozu a půjčíte technický průkaz a my Vám sundáme obě registrační značky z Vašeho autovraku. Sami si pak vůz naložímě a odvezeme ho do naší provozovny, abychom ho co nejdříve mohli ekologicky zlikvidovat. Protokol o ekologické likvidaci Vám následně zašleme do týdne poštou na domluvenou adresu.

Nyní můžete své vozidlo odhlásit z registru vozidel na Vašem příslušném úřadě

S naším Protokolem a registračními značkami, můžete zajít na Registr vozidel a nechat si do technického průkazu od tamního úředníka zapsat, že vozidlo bylo vyřazeno z evidence (bez Protokolu a registračních značek by Vám to na úřadě neudělali).

Zrušte svou pojistnou smlouvu o povinném ručení u příslušné pojišťovny

Zrušit svou smlouvu o povinném ručení na dané zlikvidované vozidlo můžete již ve chvíli, kdy Vám předáme Protokol o likvidaci, resp. k datu likvidace (tzn. k datu, který je uveden na Protokolu). Pozor na tento bod, jelikož se na něj často zapomíná. Pokud kontaktujete svou pojišťovnu, jistě Vám ráda pomůže obstarat veškeré podklady a vyplnit formuláře ke zrušení smlouvy.

Celý proces probíhá snadno. Vozidlo je možné zlikvidovat ještě v den zavolání. Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu autovraků při přejímce autovraku postupuje v souladu s provozním řádem tohoto zařízení a dále:

· Zkontroluje, zda autovrak neobsahuje další odpady, které nejsou součástí vozidla

· Předá předávající osobě písemné potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků.