Ekologická likvidace vozidel – Ceník

Ekologická likvidace je zdarma!

V zásadě, ekologická likvidace autovraku je bezplatná. Bezplatnost ekologické likvidace a vystavení protokolu je zakotveno v české legislativě. A to přímo v zákoně o odpadech:

Zákon č. 185/2001 Sb.
Zákon o odpadech 

§ 37b

Povinnosti provozovatele zařízení ke sběru autovraků

b) převzít v souladu s provozním řádem veškeré autovraky nebo jejich části a převzít veškeré použité části vyjmuté při opravách vozidel, 

c) bezúplatně převzít vybrané autovraky z vozidel poprvé uvedených na trh po dni 1. července 2002, pokud obsahují podstatné části a neobsahují odpad nemající původ ve vybraném vozidle; pro vybrané autovraky z vozidel uvedených na trh před dnem 1. července 2002 platí tato povinnost ode dne 1. ledna 2007,

d) při převzetí autovraku bezplatně vystavit potvrzení o převzetí, jestliže byla odevzdána alespoň karosérie s označením identifikačního čísla VIN a motor s označením identifikačního čísla, pokud bylo uvedeno v osvědčení o registraci vozidla; náležitosti potvrzení o převzetí stanoví prováděcí právní předpis,

Odtah zdarma nebo za poplatek?

Ano, v některých případech nabízíme odtah zdarma. Tuto položku však neumíme zaručit vždy, protože zde je mnoho neznámých. Důležitým faktorem je vzdálenost vašeho vozidla nebo jeho stav. Protože však provozujeme síť provozoven, tak ve většině případů najdeme provozovnu blízkou k vašemu autovraku.

Poplatek za nekompletnost

Důležitá je i kompletnost autovraku. Je možné, že v případě nekompletního autovraku budou účtovány dodatečné poplatky. Zní to paradoxně, ale kompletností se míní obsah všech dílů, které jsou nebezpečným odpadem, jsou znečištěny nebezpečným odpadem, nebo jsou ostatním odpadem se zvláštními požadavky na manipulaci. Jde zejména o olejové náplně, brzdovou kapalinu a další náplně. Poté samozřejmě všechny části, které jsou znečištěny těmito náplněmi, například motor, převodovka, rozvodovky, poloosy, brzdový systém, katalyzátor atd… Chybějící interiér, rádio, sklo, či plechový díl není pro splnění kompletnosti problém.

Smyslem kompletnosti autovraku je stahování nebezpečných odpadů z životního prostředí.

Bonus za autovrak

Je nám jasné, že v některých případech lze znovu využít některé cenné díly z Vašeho autovraku. Znovuvyužití je přitom nejvyšší formou recyklace a z hlediska životního prostředí jde o významnou úsporu zdrojů naší planety. Pokud obsahuje vaše vozidlo cenné díly, nabízíme vám Bonus za váš autovrak. Výše bonusu samozřejmě závisí na konkrétním případě.

Ekologická likvidace vozidel – Ceník

Proto i u nás platí následující pravidla:

 • ZDARMA ekologicky zlikvidujeme váš autovrak profesionálním způsobem,
 • ZDARMA vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci autovraku dle zákona,
 • V některých případech i ZDARMA odvezeme autovrak. Bezplatný odvoz autovraku není nijak v legislativě zakotven. Vždy záleží na konkrétním případě
 • Poplatek za nekompletnost autovraku.
 • Možnost bonusu za autovrak

Vše je také přehledně v našem aktuálním platném ceníku ekologické likvidace vozidel:

Položka Cena
Ekologické zlikvidování autovraku ZDARMA
Vystavení protokolu o likvidaci ZDARMA
Odtah autovraku Záleží na konkrétním případu (vzdálenost; stav vozidla)
Poplatek za nekompletnost Záleží na konkrétním případu
Bonus za autovrak Záleží na konkrétním případu

Jak postupovat při likvidaci vozidla?

 • Kontaktujte nás na tel. čísle +420 606 272 373.telefon likvidace vozidel
 • Domluvme si termín, který Vám nejvíce vyhovuje pro odtah Vaše autovraku k ekologické likvidaci
 • Přijedeme a odtáhneme Vaše vozidlo nebo autovrak k nám, kde vozidlo ekologicky zlikvidujeme
 • odtahovka likvidace vozidelZdarma Vám vystavíme Protokol o ekologické likvidaci vozidla, který Vám předáme hned při odtahu
 • Odhlásíte své vozidlo z evidence vozidel na příslušném úřadě. Dnes je již možné vozidlo odhlásit na libovolném dopravním inspektorátu.
 • telč likvidace vozidelZrušíte svou pojistnou smlouvu o povinném ručení u příslušné pojišťovny

Seznam dokladů, které jsou nutné k ekologické likvidaci:

Ke správné a rychlé likvidaci Vašeho vozidla je třeba si připravit 2, resp. 3 dokumenty:

 1. dačice likvidace vozidelplatný občanský průkaz (pokud je vozidlo vlastněno firmou, tak je nutné doložit oprávnění k podnikání či živnostenský list) – abychom mohli zkontrolovat, zda majitel uvedený v technickém průkazu je totožný s Vámi (osobou dle OP)
 2.  technický průkaz vozidla (tzv. velký techničák)
 3. plná moc – v případě, že nám vůz nemůžete předat osobně, ale musíte tím pověřit jinou osobu (která není uvedena jako majitel v technickém průkazu)

Ekologická likvidace vozidel Kladno

______________________________________________________________

Odkazy:

Autovrakoviště

Ekologická likvidace vozidel

Likvidace vozidel Plzeň

Likvidace vozidel Brno