Postup ekologické likvidace vozidla

Ekologická likvidace vozidel je technologický a administrativní proces vyřazování vozidel z provozu a evidence. Legislativa velmi hojně užívá termín "vozidlo s ukončenou životností". Každý, kdo se zbavuje svého vozidla, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.

kontakt likvidace ONLINE

Zavolejte nám nebo vyplňte formulář a my zavoláme Vám! 

Kontaktovat nás kvůli likvidaci Vašeho vozu můžete 2 způsoby: 1) zavolat na tel. čísla +420 380 426 420 nebo +420 606 272 373 a nebo 2) můžete vyplnit formulář pro ONLINE likvidaci a my Vám zavoláme zpět! 

Domluvme si termín odtahu

termín odtahu

Domluvme si termín, který Vám bude nejvíce vyhovovat pro odtah Vašeho vozidla k ekologické likvidaci. Prostřednictvím telefonního hovoru se domluvíme na několika základních bodech: 

· datum a čas - neboli kdy pro vozidlo přijet

· místo odtahu vozidla - neboli kde vůz fakticky stojí, zda je pojízdný či nikoli, tzn. zda brát obyčejný nakladač či auto s rukou...

Sdělme si některé důležité informace o vozidle

informace o likvidaci

Na technickém průkazu vozidla (velký techničák) jsou údaje, které je potřeba vypsat do Protokolu o likvidaci vozidla (vzor zde) - např. číslo technického průkazu, číslo VIN karosérie, typ vozidla a jeho hmotnost, registrační značky, atd. Bez těchto informací nelze Protokol vystavit. Zároveň se tyto údaje zasílají na server Ministerstva životního prostředí prostřednictvím programu MAISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství). Je několik možností, jak nám údaje z "techničáku" sdělit:

· oscannovat a poslat na email auta.bechyne@seznam.cz

· nadiktovat údaje po telefonu

· buď předat řidiči odtahového vozidla techničák okopírovaný, nebo půjčit originál (který se standardně zasílá zpět spolu s Protokolem)

Jakmile máme veškeré informace, bez odkladu a bezplatně vystavíme Protokol o převzetí autovraku.

Přijedeme a odtáhneme Vaše staré vozidlo k ekologické likvidaciodtahovka

V domluvený termín přijedeme na domluvené místo. Vy nám předáte klíče od vozu a půjčíte technický průkaz a my Vám sundáme obě registrační značky z Vašeho autovraku. Sami si pak vůz naložímě a odvezeme ho do naší provozovny, abychom ho co nejdříve mohli ekologicky zlikvidovat. Protokol o ekologické likvidaci Vám následně zašleme do týdne poštou na domluvenou adresu.

Nyní můžete své vozidlo odhlásit z registru vozidel na Vašem příslušném úřaděregistr vozidel

S naším Protokolem a registračními značkami, můžete zajít na Registr vozidel a nechat si do technického průkazu od tamního úředníka zapsat, že vozidlo bylo vyřazeno z evidence (bez Protokolu a registračních značek by Vám to na úřadě neudělali).

Zrušte svou pojistnou smlouvu o povinném ručení u příslušné pojišťovnyna závěr

Zrušit svou smlouvu o povinném ručení na dané zlikvidované vozidlo můžete již ve chvíli, kdy Vám předáme Protokol o likvidaci, resp. k datu likvidace (tzn. k datu, který je uveden na Protokolu). Pozor na tento bod, jelikož se na něj často zapomíná. Pokud kontaktujete svou pojišťovnu, jistě Vám ráda pomůže obstarat veškeré podklady a vyplnit formuláře ke zrušení smlouvy.

 

Celý proces probíhá rychle a snadno. Vozidlo je možné zlikvidovat ještě v den zavolání. Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu autovraků při přejímce autovraku postupuje v souladu s provozním řádem tohoto zařízení a dále:

· Zkontroluje, zda autovrak neobsahuje další odpady, které nejsou součástí vozidla

· Předá předávající osobě písemné potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků.

 

Kompletnost vozidla

Smyslem pojmu kompletní vozidlo je odevzdání všech NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ k náležitému zpracování. Ekologická likvidace autovraků se týká jak ostatních odpadů, tak zejména nebezpečných odpadů. Nutnost odevzdání kompletního autovraku pomáhá k efektivnímu stahování nebezpečných odpadů (oleje, olejové díly, akumulátory, atd.) z životního prostředí.

Za kompletní vozidlo považujeme takové, které je úplné bez jakýchkoliv chybějících částí nebo takové, kterému chybí:

· části karoserie (dveře, kapota, blatníky, nárazníky, atd.),

· pneumatiky včetně ráfků,

· interiér a jeho části,

· sedadla.

Nekompletním vozidlem předaným k ekologické likvidaci se rozumí vozidlo, u kterého chybí jedna nebo více následujících součástí:

· motor a jeho součásti,

· převodovka a její součásti,

· náprava nebo nápravy a její součásti,

· dodání pouze skeletu karoserie.